preloader

Statybos vadovas, techninės priežiūros vadovo paslaugos

 

* Pranešimo apie statybos pradžią

* Pažymos apie statinio statybą be nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių išėmimas

* Statybos užbaigimo dokumentų tvarkymas, namo pridavimas

 

Daugiau informacijos

Energetinio naudingumo sertifikatai

A ++  klasė nuo 150 eur.

A +   klasė nuo 140 eur.

A      klasė nuo 130 eur.

B      klasė nuo 110 eur.

Statybos užbaigimas

*Matininko  paslaugos

*Kadastriniai matavimai

pranešimas apie statybų pradžia

Dokumentai pranešti apie statybos pradžią

 1. Statybos leidimas.
 2. Sutartis su atestuotu statybos vadovu.

Dokumentai statybos užbaigimui- namo pridavimui

 

 1. Statinio projektas (paskutinė laida).
 2. Pažyma apie atitiktį projektui.
 3. Statybą leidžiantis dokumentas.
 4. Statinio (-ių) kadastro duomenų byla (-os).
 5. Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos.
 6. Besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal Reglamento 7 priedą; .
 7. Žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis).
 8. Statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą – kai prašymą pateikia įgaliotas asmuo.
 9. Statinio paveldėjimo teisės liudijimas (kai pastatas paveldėtas).
 10. Pastatų energinio naudingumo sertifikatas.
 11. Projektuotojų civilinis draudimas.  iki 2017m. projektams visai nereikia.
 12. Statybos civilinės atsakomybės draudimas. (jei leidimas išimtas iki 2017m. nebūtinas.
 13. Geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, dokumentai (neprivalomi, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų) ir Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos išvada dėl šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.
 14. Mokestis už statybos užbaigimą. VMI 35 Eur.
 15. nuo 2021-01-01 įsigaliojo STR 1.05.01:2017 pakeitimai – 93.20 papunktis neypatingojo statinio statybos sklypo projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų ataskaitą su tyrimų registravimo numeriu Žemės gelmių registre statytojas privalo pateikti kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją Svarbu: išimčių nėra, nepriklauso kada gautas statybos leidimas.
© 2022 Medžio karma